Keresztirányú kutatási módszer: hogyan működik?

Előnyök és kihívások

A keresztmetszeti vizsgálat magában foglalja azokat az embereket, akik az egyik legfontosabb jellemzőn egy adott időpontban különböznek egymástól. Az adatokat ugyanabban az időben gyűjtik össze azoktól az emberektől, akik más jellegzetességekhez hasonlóak, de kulcsfontosságú tényezőre, például életkorra, jövedelemszintre vagy földrajzi helyszínre különbözőek. A résztvevőket általában kohorszként ismert csoportokká választják.

Például a kutatók olyan résztvevők csoportjait hozhatják létre, akik a 20-as, 30-as és 40-es években vannak.

Hogyan és mikor használnak keresztmetszeti vizsgálatokat?

Ez a fajta tanulmány olyan különböző csoportokat használ, akik a változó érdeklődésben különböznek egymástól, de amelyek más jellemzőkkel bírnak, mint például a társadalmi-gazdasági helyzet, az iskolázottság és az etnikai hovatartozás. Keresztmetszeti tanulmányokat gyakran használnak a fejlesztési pszichológiában , de ezt a módszert számos más területen is alkalmazzák, beleértve a társadalomtudományt és az oktatást.

Például a fejlődő pszichológiát tanulmányozó kutatók olyan csoportokat választhatnak ki, akik a legtöbb területen rendkívül hasonlóak, de csak az életkorban különböznek egymástól. Ezzel a csoportok közötti különbségek feltehetően a kor különbségeknek tulajdoníthatók, nem pedig más változóknak.

A keresztmetszeti vizsgálatok megfigyelő jellegűek és leíró jellegű kutatásnak nevezik , nem pedig ok-okozati vagy relációs jellegűek, vagyis nem tudják használni őket valami, például betegség okának meghatározására.

A kutatók rögzítik a populációban jelen lévő információkat, de nem manipulálják a változókat.

Ez a fajta kutatás használható egy közösségben létező jellemzők leírására, de nem határozza meg a különböző változók közötti ok-okozati összefüggéseket. Ezt a módszert gyakran alkalmazzák az esetleges kapcsolatokra vonatkozó következtetések levonására, vagy az előzetes adatok összegyűjtésére a további kutatás és kísérletezés támogatására.

A keresztmetszeti vizsgálatok jellemzői

A keresztmetszeti vizsgálat egyik legfontosabb jellemzője a következők:

Gondolj egy keresztmetszeti tanulmányra, mint egy adott időskorú egy adott csoportjának pillanatképére. A longitudinális tanulmányoktól eltérően, amelyek egy hosszabb időszakon át néznek ki egy embercsoportot, keresztmetszeti vizsgálatokkal leírják, hogy mi történik a jelen pillanatban.

Ezt a fajta kutatást gyakran használják egy népességben uralkodó jellemzők meghatározására egy adott időpontban. Például keresztmetszeti vizsgálatot lehet alkalmazni annak meghatározására, hogy a konkrét kockázati tényezőknek való kitettség összefüggésben áll-e a konkrét kimenetekkel.

A kutató keresztmetszeti adatokat gyűjthet a múltbeli dohányzási szokásokról és a tüdőrák jelenlegi diagnózisairól. Bár ez a fajta vizsgálat nem mutatható ki ok-okozati hatásról, gyorsan áttekintheti az adott pontban létező összefüggéseket .

A keresztmetszeti vizsgálatok előnyei

A keresztmetszeti vizsgálatok egyik előnye:

A keresztmetszeti vizsgálatok kihívásai

A keresztmetszeti vizsgálatok lehetséges kihívásai közül néhány:

Keresztmetszeti és hosszanti vizsgálatok

Ez a fajta kutatás különbözik a longitudinális tanulmányoktól , mivel a keresztmetszeti vizsgálatok célja, hogy egy adott időpontban egy változót vizsgáljanak. A longitudinális vizsgálatok kiterjednek több intézkedés hosszabb időtartamra.

Mint elképzelhető, a longitudinális tanulmányok több erőforrást igényelnek, és gyakran drágábbak, mint a keresztmetszeti erőforrások. Valószínűbb, hogy a szelektív lemorzsolódás hatása alatt áll, ami azt jelenti, hogy egyes személyek egyszerűen nagyobb valószínűséggel esnek ki egy tanulmányból, mint mások, ami befolyásolhatja a tanulmány érvényességét.

A keresztmetszeti vizsgálatok egyik előnye az, hogy mivel az adatok összegyűjtése egyszerre történik, kevésbé valószínű, hogy a résztvevők a vizsgálat befejezése előtt lemondanak a vizsgálatról, mielőtt az adatokat teljes egészében összegyűjtenék.

> Források